Metsäurakointi Uusikaupunki ja lähialueet

Tarjoamme energiapuun korjuuta, ensiharvennusta, metsäteiden raivausta sekä haketta. Kattavassa metsäpalveluvalikoimassamme on niin metsänhoito, puiden maantie- ja metsäkuljetus, haketus, hakekuljetus kuin hakkeen ja energiapuun myyntikin. Me myös ostamme energiapuuta.

Täytämme puolestasi myös metsänkäyttöilmoituksen, joka tulee olla suoritettuna 14 päivää ennen metsän hakkuun tai uudistushakkuun aloittamista. Ilmoitus on voimassa kaksi vuotta. Metsänkäyttöilmoitus on maanomistajan vastuulla, joka kuitenkin voi valtuuttaa esimerkiksi metsäpalveluyrittäjän tekemään ilmoituksen.

Käytössämme on monitoimikone, jolla puut leikataan ja pilkotaan. Kuljetamme puut metsätraktorilla eli ajokoneella.