Metsänhoito Uusikaupunki ja lähialueet

Nuoren metsän hoitoon kuuluu taimikon hoito sekä nuoren kasvatusmetsän harvennus ja puunkorjuuta haittaavan pieniläpimittaisen puuston poistaminen. Hoitotyö lisää puiden kasvua ja nopeuttaa metsikön kehittymistä myyntikelpoiseksi.

Palveluihimme kuuluu metsänparannukset alusta loppuun. Jätä siis metsänhoito meidän käsiimme! Olemme erikoistuneet nuoren metsän kunnostukseen.